Diensten

“We bieden prestatiegerichte ondersteuning in tenders & projecten voor infrastructuur, energienetwerken en gebouwen”

Strategisch advies & management
 • EMVI-management
 • Tendermanagement
 • Projectmanagement
 • Procesmanagement
 • Contractmanagement
 • Omgevingsmanagement
 • Onderhoudsmanagement
Training & coaching
 • Concept ontwikkeling
 • Prestatiegericht Samenwerken
 • EMVI-management
 • Organisatieadvies
 • Best Value Procurement
Type projecten
 • (Water)wegen: aanleg, verbreding en onderhoud van (water)wegen
 • Dijkversterkingen: aanleg, verbreding en versterking van dijken
 • Bruggen, sluizen en tunnels: aanleg, renovatie en vervanging van bruggen, sluizen en tunnels
 • Energie: versterking van energienetwerken en bekabeling voor zonnevelden en windmolenparken
 • Utiliteitsbouw: grote bouw- en ontwikkelprojecten
 • RWZI: aanleg, renovatie en vervanging van rioolwaterzuiveringsinstallaties
Hoogwaardige dienstverlening

Hoogwaardige dienstverlening vraagt kennis, kunde en senioriteit. Daarom werken wij alleen met ervaren professionals, die aantoonbare en aansprekende resultaten hebben geleverd. Dit vormt de basis voor een verdubbelde win-kans (>40%) in tenders en een hoge waardering voor onze producten en ondersteuning (>8,0).

Flexibel

Wij zijn flexibel. We stellen onze dienstverlening af op de prestatie die een opdrachtgever vraagt. Dat kan een review zijn bij een tender, maar ook het complete management voor een tender of project.

Partnerschap

We zijn een klein bureau, maar sterk in partnerschap. Samen met de teams van onze opdrachtgevers bereiken we keer op keer grote resultaten. Hierbij zetten we de geleerde lessen van het door ons ontwikkelde concept prestatiegericht samenwerken in. Onze opdrachtgevers waarderen dat met een hoge klanttevredenheid (>8,0) en komen de volgende keer graag weer bij ons terug.

Meer weten?

Contact